• Chứng tỏ sự nguy hiểm
  • Thể hiện phẩm chất sâu sắc
  • Câu like trên Facebook
  • Mua vui cho thiên hạ

Download

>>Available on iTunes


 Free install


Category: Entertainment

Ranh Ngôn

- iOS App


- Entertainment Application for iPhone


>> View in iTunes

Trân trọng giới thiệu

Thư viện những câu nói nhảm nhí nhất thời đại

Chức năng chính:

  • - Thư viện ranh ngôn được cập nhật liên tục cho phù hợp tình hình thời đại

  • - Quẩy ngay lên Facebook

  • - Lưu ảnh về máy với double tap.