Nguyen Xuan Quang

- Customer Success Associate


- DOB: Dec 17

a.k.a Dr. Quang / as sick as imagine :v

- Troublemaker
*explain

- Can do ?

- Love reading books

Hello! Is it me you're looking for?

" Thà thắp lên một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm."

Unknown

Thành công bắt đầu từ niềm tin

Pay it forward